Členské příspěvky, legitimace a známky INF-FNI

Členské příspěvky:

Číslo účtu a ostatní potřebné údaje pro platbu máte uvedené ve svém profilu po přihlášení a zobrazení stránky Účet / Informace.

Pokud jste dosud používali registraci z www.naturista.cz (s VS 900xxxx), proveďte zde prosím novou registraci.

Členské legitimace se vydávají v podobě barevné plastové karty s identifikačními údaji držitele. Vydání členské karty je zdarma. Za vystavení duplikátu karty je účtován poplatek 100,- Kč.

Známky INF-FNI – pokud jste již dříve dostali novou členskou legitimaci, dostanete pouze známky. Jestliže máte starou legitimaci nebo jste nově registrovaní, dostanete letos známky spolu s novou členskou legitimací.

Členské legitimace a známky se rozesílají hromadně poštou, obvykle 1x měsíčně. Jestliže budete potřebovat známky nebo legitimace dříve, napište na kontaktní e-mail: (Emailová adresa je chráněna JavaScriptem, pro zobrazení adresy si povolte JavaScript)

 

Nenechávejte placení členských příspěvků až na letní měsíce. Může se stát, že vám nikdo nebude moci z důvodu dovolených vystavit legitimaci nebo poslat známky.

V posledních letech jsme zaznamenali zvýšenou kontrolu identity v chorvatských naturistických letoviscích, kdy perzonál u vstupů nekompromisně vyžadoval prokázání registrace návštěvníků u jejich domovských organizací legitimací s platnou známkou INF-FNI.

ČFN je exkluzivním distributorem známek INF-FNI v ČR. Známky jsou neprodejné, každý člen ČFN je dostává zdarma.

Stanovy spolku Jak se stát členem Příspěvky, legitimace, známky

Kontakty

Předseda: Jiří Böhm
tel.: +420 603 421 700
E-mail: predseda@cmfn.cz

 

Místopředseda: Jaroslav Dytrych
tel.: +420 721 165 995
E-mail: mistopredseda@cmfn.cz

 

Pokladník: Adam Severýn
(členské příspěvky, legitimace, známky)
E-mail: pokladnik@cmfn.cz

 

Člen výboru: Pavla Asmara Bernášková
Člen výboru: Václav Urbánek