Jak se stát členem Českomoravské Federace Naturistů

Vítejte na našich stránkách ČFN.

Kdo jsme?

Jsme skupina stejně nebo podobně smýšlejících lidí, kteří se otevřeně hlásí k naturismu a chtějí oficiálně šířit jeho myšlenky.

Naturismus je způsob života v souladu s přírodou.
Jeho projevem je kolektivní nahota spojená se zobecňováním úcty vůči sobě samému, vůči okolí a celé přírodě.
Naturismus usiluje o přirozený vztah mezi kolektivní lidskou nahotou a přírodou formou bezprostředního pobytu v ní, využíváním jejich zdrojů jako jsou slunce, voda a vzduch, k odpočinku od civilizace, rekreaci, sportu a regeneraci sil.
Naturismus usiluje o hlubokou úctu k přírodě a všem jejím složkám. Jeho filosofie vychází z myšlenek humanismu a starořecké kalokagathie. Dbá o dodržování zásad harmonického způsobu života a vzájemné tolerance.

Českomoravská federace naturistů, spolek (dále jen CFN) je dobrovolný, nepolitický, samostatný spolek zájemců o naturismus ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník (dále jen OZ) a souvisejících zákonů, v platném znění. CFN má postavení samostatné právnické osoby. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákony, těmito stanovami a vnitřními, jakož i obecně závaznými předpisy.

Členství.

Vznik členství:

Členství je dobrovolné. Členem se může stát zletilá osoba, bez ohledu na státní příslušnost.
Členství vzniká na základě přihlášky - registrace, ode dne zaplacení členského příspěvku.
O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán.
Dokladem členství CFN je členský průkaz s platnou známkou, který vydává pokladník. Členský průkaz je majetkem CFN.

Členství zaniká:

- vystoupením,
- vyloučením,
- úmrtím,
- nezaplacením členského příspěvku. Příspěvek na kalendářní rok je třeba zaplatit  při vzniku členství či do 31. ledna daného kalendářního roku.

Stát se členy je jednoduché – stačí se na našich stránkách zaregistrovat a zaplatit příspěvky.

Většina evropských států má své místní organizace s návazností na MEZINÁRODNÍ NATURISTICKOU FEDERACI (INF-FNI).

Informace pro bývalé členy UNA a Naturista.cz: Členství v těchto bývalých spolcích již není platné, a je třeba vystavit novou členskou legitimaci se známkou a s návazností na INF-FNI.

V současné době můžete registraci pro Českou republiku provést pouze na našich stránkách.

Registraci provedete po kliknutí na registrace vpravo nahoře na této stránce.

Na e-mailovou adresu, kterou uvedete při základní registraci, vám pak přijde do 15 minut potvrzovací zpráva. Tu potvrdíte kliknutím na odkaz v mailu.
Po přihlášení vyplníte svůj profil, což je důležité pro vystavení legitimací a zasílání známek, ale jedná se o neveřejné informace v souladu s GDPR, které nejsou přístupné. Informace by měly odpovídat údajům ve vašich osobních dokladech z důvodu ověření totožnosti při vstupu do naturistického zařízení. Tedy bydliště a celé datum narození.

Manželku či manžela a děti uvedete také do svého profilu. Je tam na to vyhrazené místo. Partnera ve společné domácnosti, pokud nejste sezdáni, registrujete stejně jako člena rodiny na svůj profil. Stačí jen jedna registrace. U každého člena nezapomeňte na celé datum narození.

Platbu příspěvků provedete podle pokynů ve svém profilu.

Veškeré údaje pro platbu příspěvků budete mít uvedeny ve svém profilu po registraci a přihlášení.

Po připsání vaší platby na účet spolku Vám přijdou poštou v obyčejné listovní zásilce členské legitimace se známkami INF-FNI pro aktuální rok. Kdo dostal novou legitimaci již dříve, dostane pouze známky.

Z členství plynou tyto výhody:

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady.

Stanovy spolku Jak se stát členem Příspěvky, legitimace, známky

Kontakty

Předseda: Jiří Böhm
tel.: +420 603 421 700
E-mail: predseda@cmfn.cz

 

Místopředseda: Jaroslav Dytrych
tel.: +420 721 165 995
E-mail: mistopredseda@cmfn.cz

 

Pokladník: Adam Severýn
(členské příspěvky, legitimace, známky)
E-mail: pokladnik@cmfn.cz

 

Člen výboru: Pavla Asmara Bernášková
Člen výboru: Václav Urbánek