Pro registraci vyplňte všechny údaje.

Přístupové údaje
Uživatelské jméno:
Heslo:
Heslo znovu:
Veřejná přezdívka:
Neveřejné členské údaje
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Kontrolní kód:
Opište kontrolní kód z obrázku:
Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti Českomoravská federace naturistů, spolek, IČO: 03141128, jakožto správce osobních údajů, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem správy členství. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti Českomoravská federace naturistů, spolek, jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

Zásady členství

Považuji blahodárnost harmonického propojení nahého lidského těla (mužského i ženského) se vzduchem, sluncem a vodou za přirozenou, zdravou a rozumnou, stejně tak, jako sportování (zvláště pak vodní sporty) a rekreaci bez oděvu.

Z tohoto důvodu se chci připojit ke skupině lidí podobného smýšlení, účastnit se takovýchto aktivit a zároveň podporovat hnutí za lepší zdraví lidstva, spojené s respektem k sobě samému, tolerancí k názorům druhých a úctou k životnímu prostředí. Dále souhlasím s tím, že sexualita je soukromou oblastí a nemá na veřejnosti žádné místo.

Členem spolku se po registraci stanete vyplněním kontaktních údajů a zaplacením příspěvku na daný rok. Členství je na kalendářní rok a může být obnoveno zaplacením členského příspěvku.

Stanovy spolku Jak se stát členem Příspěvky, legitimace, známky

Kontakty

Předseda: Jiří Böhm
tel.: +420 603 421 700
E-mail: predseda@cmfn.cz

 

Místopředseda: Jaroslav Dytrych
tel.: +420 721 165 995
E-mail: mistopredseda@cmfn.cz

 

Pokladník: Adam Severýn
(členské příspěvky, legitimace, známky)
E-mail: pokladnik@cmfn.cz

 

Člen výboru: Pavla Asmara Bernášková
Člen výboru: Václav Urbánek