Spolek | 6.12.2022

- - -

 

Jiří Volák

 

* 10.6.1945

† 6.12.2022

 

Dnes 6. 12. 2022 zasáhla širokou naturistickou obec smutná zpráva.

Navždy nás opustil náš přítel a kamarád, úřadující předseda Českomoravské federace naturistů Jiří Volák.

Před minulým režimem uprchl přes Rakousko a Kanadu do Ameriky. Tam časem vybudoval nenaleko Nashvillu svůj velký sen - úspěšný naturistický kemp Rock Haven Lodge. Stal se členem American Association for Nude Recreation (AANR), kde byl ve 3 volebních obdobích zvolen prezidentem. V roce 2006 se stal víceprezidentem INF-FNI a v roce 2007 se stal jejím prezidentem. Následně se vrátil do vlasti a od roku 2015 byl předsedou Českomoravské federace naturistů, kde se zásadně zasloužil o udržení a rozvoj naturismu v České republice v náročné době, která naturismu příliš nepřeje. Děkujeme mu za vše, co pro nás udělal, a budeme na něj vzpomínat jako na nejvýznamnější osobnost českého naturismu.

 

Today, December 6, 2022, sad news hit the naturist community at large.

Our friend, the acting President of the Czech-Moravian Naturist Federation George Volak, has left us forever.

He escaped from the previous regime via Austria and Canada to America. There he built his big dream near Nashville - a successful naturist camp Rock Haven Lodge. He became a member of the American Association for Nude Recreation (AANR), where he was elected President for three terms. In 2006 he became Vice President of INF-FNI, and in 2007 he became President. Subsequently, he returned to his homeland. Since 2015, he has been the President of the Czech-Moravian Naturist Federation. He has made a fundamental contribution to maintaining and developing naturism in the Czech Republic in a challenging time that does not favour naturism. We thank him for everything he did for us, and we will remember him as the most important personality of Czech naturism.

Komentáře

Komentáře můžou vkládat pouze členové.

6.1.2023 03:20:37 | Seibertt
Čest jeho památce,budeme vzpomínat.

Stanovy spolku Jak se stát členem Příspěvky, legitimace, známky

Kontakty

Předseda: Jiří Böhm
tel.: +420 603 421 700
E-mail: predseda@cmfn.cz

 

Místopředseda: Jaroslav Dytrych
tel.: +420 721 165 995
E-mail: mistopredseda@cmfn.cz

 

Pokladník: Adam Severýn
(členské příspěvky, legitimace, známky)
E-mail: pokladnik@cmfn.cz

 

Člen výboru: Pavla Asmara Bernášková
Člen výboru: Václav Urbánek